top of page

השימוש באנרגיה סולארית

בכל שניה השמש הופכת מיליוני טונות מהמסה שלה לאנרגיה דרך חלק שנקרא פוטון.


חלק זעום מהאנרגיה הזו מגיע לכדור הארץ, הנמצא במרחק של 150 מיליון ק"מ ה'מסע' הזה אורך קצת יותר משמונה דקות . קרינה כוללת 2 רכיבים ישיר - sunshine ולא ישיר - daylight וכן אפשר ליישם רכיב שלישי קרינה שמוחזרת חזרה מהקרקע חזרה.


סך כל האנרגיה המגיעה לפני כדור הארץ בשנה מהשמש הוא 885 מיליון טרה וואט שעה פי 6200 מכמות האנרגיה הראשונית שנצרכה על ידי האנושות ב 2008 ופי 4200 מהאנרגיה שצפוי להיצרך ב 2035

(לפי הערכות ה IEA- ארגון האנרגיה העולמי).


שימוש באנרגיה הסולארית בישראל


1. שימוש באנרגיה לחום

חימום מים בבתים וחימום חללי משרדים ומפעלים - המים המחוממים בקולטים זורמים לדודי שמש או לתעלות אוורור עד לשימוש בהם. לדוגמא: בישראל שטופת השמש חוסכים כ-3%-4% מתצרוכת החשמל של ישראל. על ידי השימוש הנרחב בדודי שמש.


2. יצור חשמל מאנרגיה תרמית


חימום נוזלים ליצירת קיטור אשר משמש להנעת טורבינה על ידי שימוש במראות, עדשות או תאים פוטו וולטאים על מנת לרכז את קרני שמש מאזור רחב לאזור מצומצם.


החשמל מיוצר כאשר אור השמש המרוכז הופך לחום ואדים של הנוזל מניעים טורבינה אשר מייצרת חשמל.3. יצור חשמל בתאים פוטו - וולטאים


באמצעות תאים סולאריים אשר ממירים את אנרגית האור ישירות לחשמל יש אפשרות לשלב בין כמה מהסוגים כמו המתקן שנבנה באשלים שכולל - שלושה סוגי תהליכי הפקת חשמל: תחנת כוח תרמו-סולארית, תחנת כוח פוטו-וולטאית והפקת חשמל באמצעות שריפת גז.


גלו כמה אתם יכולים להרוויח מגג סולארי בעזרת מחשבון מערכת סולארית !


bottom of page