top of page

קונסטרוקציה | הכר את המערכת הסולארית - פרק 2

בבלוג השני בסדרה נכיר את התשתית המבנית של המערכת, בשמה הנפוץ יותר נקראת קונסטרוקציה. בכל מערכת סולארית, ביתית או מסחרית, ישנה התאמה מלאה בין קווי המתאר של הגג אל התוצאה הסופית של המערכת, ללא הקונסטרוקציה הדבר לא מתאפשר. בתחום הסולארי התשתית על גגות בנויה מאלומיניום ומחולקת לשני רכיבים:

  • הרגל - בנויה מאלומיניום זוויתי שמחובר בברגים מחוזקים מברזל. בסיום הרכבת הרגל, היא תיצור שיפוע אחיד יחד עם רגליים אחרות המרכיבות את השולחן (מקבץ פאנלים צמודים ומחוברים יחדיו).

  • הקושרת- גם היא מאלומיניום אבל בנויה בצורת פרופיל מרובע כאשר בשתיים מפאותיו ישנן מגרעות אשר מאפשרות את נעילת חלקה התחתון של הקושרת אל הרגל ואילו המגרעת עליונה מופנית כלפי מעלה ומהווה בסיס ישר ומפולס לחיבור הפאנלים. הרגל מחברת בין נקודת העיגון (לבנות הבטון המונחות על הגג) אל הקושרת, ואילו הקושרת מחברת בין הרגל לפאנלים.

נזכיר שוב את סוגי הגגות: בטון, רעפים, איסכורית או משולב.

  • בגג בטון: במקרה הזה לתשתית שני תפקידים מהותיים, הראשון הוא הברור מאליו; לשאת את משקל המערכת ולוודא שהמערכת נשארת במקום ושומרת על יציבות לאורך השנים. תפקידה השני הוא ליצור את הזווית האידיאילית אל מול השמש, שהיא נעה בין 5 ל-15 מעלות. בגגות בטון מסוימים ישנם פני השוח אינם אחידים, במקרה כזה נשתמש בברגים מיוחדים (עוגן חץ) בעזרתם נפלס את התשתית.


תשתית למערכת סולארית

  • בגג רעפים: כמו שהוסבר בחלק הקודם של הבלוג, לא נשתמש ברגליים, אלא במחבר ייעודי (הוקים) אל תשתית העץ שמתחת לרעפים מצידו התחתון ואל הקושרת מצידו העליון, מה שיביא את קווי המתאר של הפאנלים למקבילים אל הגג.


תשתית למערכת סולארית - גג רעפים

  • בגג איסכורית - תהליך בניית הקונסטרוקציה דומה מאוד לגג הבטון עם הבדל מהותי בודד, במקום אבני הבטון נחבר את הרגל אל התשתית של גג האיסכורית. נאתר את קווי התמיכה של הגג (פטות) ובעזרת ברגים קודחים ננעל את הרגל אל הגג, לא לפני שניישם חומר איטום (סיקה) ויריעת גומי (PDM) במקום של חדירת הבורג לגג.


תשתית למערכת סולארית - גג איסכורית

  • בגג משולב - נשתמש בכל אחת מהדרכים שלמעלה, כל אזור בגג יקבל את התשתית והחיבור המתאימים לו.
לסיכום, לא באמת משנה מה זווית הגג או הסוג אליו הוא משתייך רוב הסיכויים שאפשר ורצוי להתקין על גגכם מערכת סולארית. יש לזכור תמיד שכחברה ותיקה ומנוסה, קדמה סולארי תמצא פתרונות לכל בעיה שתעלה.


תודה רבה על הקריאה, אנחנו פה לכל שאלה ועניין.


מעוניינים בהתקנת מערכת סולארית על גג העסק? צרו איתנו קשר עוד היום!

bottom of page