top of page

קווי החשמל | הכר את המערכת הסולארית - פרק 3

הפעם בבלוג שלנו נדבר על קווי החשמל המובילים את ה"חשמל הטרי" מהפאנלים אל עמדת הממיר. נתחיל מהרכיבים: האופטימייזר, כבלי ה-DC והארקה.


תוכן עניינים:


אופטימייזר


האופטימייזר הוא מכשיר המותקן על הקונסטרוקציה ומקשר בין הפאנל לממיר. במערכת הסולארית הביתית ישנו אופטימייזר על כל פאנל ואילו במערכות מסחריות נתקין אופטימייזר בודד על זוג פאנלים.

תפקידיו של האופטימייזר הם:

  • אופטימיזציה של כל פאנל במערכת, כלומר כל פאנל במערכת עובד במלוא הפוטנציאל האנרגטי הזמין לו, אך במידה ויש פאנל בעייתי הוא אינו גורע מביצועי המערכת כמו בתצורות קודמות של ההמערכות הסולאריות.

  • שמירת נתונים וניטור של הפקת החשמל של הפאנל אליו מחובר.

  • תקשורת עם הממיר המראה את תפקודו של הפאנל.

  • חיבור המעגל החשמלי של כלל הפאנלים הסולאריים במערכת, ברוב המערכות כמות הפאנלים תתחלק בין שני מעגלים חשמליים שיפגשו בעמדת הממיר.

  • תקשורת עם אפליקציית התפעול של המערכת, בעצם האופטימייזר יעביר לאפליקציה נתונים בזמן אמת, כך שבמקרה של תקלה באחד הפאנלים האופטימייזר מתריע על בעיות בתפקוד בפאנל המסוים ואף יוריד את רמת התפקוד של הפאנל כדי למנוע נזק נוסף.


אופטימייזר - מייצב מתח

כבלי ה-DC


לאחר שחילקנו את הפאנלים לשני מעגלים (סטרינגים), מכל אחד מהם נשאיר קצה חיובי (פלוס) וקצה שלילי (מינוס) ואליהם נחבר את כבלי ה-DC, כבל אדום לקצה חיובי, וכבל שחור לקצה שלילי ולחיבורים בין שולחנות. בסוף פריסת הכבלים ישארו לנו ארבעה קצוות, שניים חיוביים (אדומים) ושניים שליליים (שחורים), שאותם נחבר אל קופסת חשמל הכוללת מפסק מופרד עבור כל מעגל.


כאבל חשמל

קופסת הארקה


בנוסף אל כבלי ה-DC, כל קבוצת פאנלים (שולחן) צריכה להתחבר אל קופסת ההארקה, שתפקידה להעביר את החשמל אל האדמה במקרה של קצר או עליית זרם פתאומית (מכת ברק למשל). כל חתיכת מתכת על הגג, מהפאנל עד תעלת הרשת שמעבירה את הכבלים לעמדת הממיר, צריכה להיות מחוברת ישירות או דרך חיבורים המוגדרים כמקשרים אל קופסת ההארקה.


כל הכבלים הפרוסים על הגג יעברו בתעלות רשת המחוברות לתשתית המערכת בצורה שתחזיק שנים. התעלות הן חלק מהתקן הישראלי להעברת כבלים, לאחר מיקום כל הכבלים כולל הארקה, נשים מכסים להגנה ויצירת מרחב סגור עבורם. בתעלות נשתמש רק עבור גגות של בטון ואיזכורית.


PG - שרשורי

במידה ומערכת סולארית מותקנת על גג רעפים, אותם כבלי DC והארקה יעברו בצינור משוריין (PG) וייקשרו אל התשתית, שבמקרה הזה מחוברת אל תשתית הרעפים. במידה ואפשר, נעביר את הצינורות המשוריינים מתחת לרעפים על מנת לשמור על אסתטיקה, אך הדבר תלוי במבנה הרעף ובמידה ואטימת הרעפים לא נפגעת לאחר מיקום הצינור.


נקודה נוספת המשפיעה על חלוקת הכבלים היא מיקום עמדת הממיר, במקרה ואין קשר עין בין הממיר לפאנלים, נמקם את קופסת החשמל, אליה מגיעים קצוות המעגלים, וממנה נמתח עוד שני זוגות של כבלי DC בתעלת פח סגורה מהגג אל עמדת הממיר. כל תעלות הרשת יכוסו עם מכסים ויסומנו בשילוטים אשר מזהירים ממתח זרם DC ממקור מתח סולארי.


עמדת ממיר - מערכת סולארית ביתית

בחלק הזה של הבלוג בעצם סיימנו את שלבי ההכנה לפני מיקום הפאנלים, בחלק הבא נדבר בדיוק על הנושא הזה, הפאנל וחיבורו אל תשתית המערכת.