top of page

עמדת הממיר | הכר את המערכת הסולארית - פרק 5

בחלק הזה של הבלוג נדבר על המוח של המערכת הסולארית, הממיר הסולארי. תפקידו העיקרי הוא להמיר את זרם ה-DC, המיוצר על ידי הפאנלים, לזרם AC המותאם לרשת החשמל הארצית בישראל. מעבר להמרת החשמל, הממיר אחראי גם על תקשורת והעברת הנתונים לרשת האינטרנט למטרות ניטור והתראות ועוד כמה פעולות עליהן נרחיב בהמשך.


תוכן עניינים:

רכיבי עמדת הממיר משתנים מעט בין מערכת סולארית ביתית למסחרית, אך בכל המערכות יהיו לפחות 4 הקופסאות הללו:


קופסת ה-DC


קופסא זו מחברת בין קצוות מעגלי החשמל, אשר מופק על ידי הפאנלים הסולאריים, אל הממיר עצמו. בקופסא ישנם מפסקים ידניים השולטים על זרימת החשמל.


* במקרה ועמדת הממיר נמצאת במפלס אחר מהפאנלים, החוק מחייב להוסיף עוד קופסת DC בצמוד אל הפאנלים, המכילה גם היא מפסקים ידניים.



קופסת DC במפלס הפאנלים
קופסת DC במפלס הפאנלים


ממיר סולארי


כמו שאמרנו, המוח של המערכת, הממיר הוא רכיב משמעותי והכרחי, בלעדיו אין מערכת סולארית. לא משנה גודלה של המערכת, כולן חייבות ממיר מתח בשביל לתפקד. מכשירי החשמל המשמשים אותנו פועלים על זרם AC, וחיבורם אל מקור מתח בזרם DC יביא לקיצם. בנוסף להמרת החשמל, הממיר אחראי על העברת נתונים וניטור ובקרת תפקוד הפאנלים, זאת בעזרת האופטימייזרים (בפרק 3 בבלוג).


כמו שהסברנו בפרק קודם, האופטימייזר בודק את הפאנל ללא הפסקה, כאשר תפקודו של הפאנל יורד מתחת להספק מסוים, הממיר מקבל התראה מהאופטימייזר ומיידע את מערכות הניטור. עד המצאת האופטימייזר לא היה ניטור על הפאנלים, ופגיעה בתפקודו של אחד מהם הייתה מביאה לירידה כוללת של הספק המערכת. ממיר סולארי מתחבר אל רשת האינטרנט הביתית בתקשורת אלחוטית WI-FI או בכבל תקשורת CAT-5 על מנת לספק נתונים בזמן אמת ללא צורך בהגדרות מיוחדות.


קופסת ה-AC


קופסא זו מחברת בין הממיר אל ארון החשמל הראשי של הבניין. הקופסא מורכבת ממפסק ראשי של המערכת ומגן ברקים שתפקידו למנוע פגיעה במערכת ובבית במקרה של תנודות לא מתוכננות בזרם המגיע מהמערכת.


קופסת הארקה


הקופסא הזו מרכזת את כל כבלי ההארקה מהגג, בתוספת מספר הארקות עבור כל אחד מהרכיבים בעמדת הממיר, וממנה יוצא כבל הארקה לפס ההשוואה שבארון החשמל או אל יסודות הבית. תפקידה ליצור נקודת מגע בין כל רכיבי המערכת המתכתיים אל יסודות הבית. כך, במקרה של קצר, החשמל יגיע אל האדמה ולא אל דיירי הבית.


עמדת ממיר - מערכת סולארית
עמדת ממיר - מערכת סולארית


ישנם מספר הגבלות ותקנים לקביעת מיקום עמדת הממיר והעמדת הקופסאות:

  • גובה הממיר ושאר הקופסאות יהיה בין 60-180 ס"מ מהרצפה

  • מרחק גדול מ-100 ס"מ מנקודת הגז/מים הקרובה

  • מרחק בין הקופסאות גדול מ- 10 ס"מ

  • שטח מעבר ברדיוס של 100 ס"מ מהממיר, לאפשר עמידה נוחה ובטוחה מול העמדה

  • מיקום העמדה חייב להיות מואר


נקודה חשובה מאוד בקביעת מיקום העמדה הוא קירבה אל חללי המחייה בבית. כמו שפרסמנו במאמר על הקרינה, כל מכשיר חשמלי מייצר שדה חשמלי בתדר נמוך, וכך גם ממיר המתח, אך מחקרים רבים קובעים כי מספיק מרחק של חצי מטר על מנת לבטל את השפעת השדה לגמרי, מה גם שעוצמת השדה של הממירים ושאר הרכיבים נבדקות על ידי היצרנים וחייבות לעמוד בתקנים מחמירים אשר מגבילים את עוצמת השדה לרמה נמוכה מאוד אשר לא מסכנת כלל.


אנחנו בקדמה סולארי, עובדים עם רכיבים העומדים בתקנים הכי מחמירים בתעשייה, בין אם זה ממיר סולארי של חברת SOLAREDGE או של חברת SMA, או קופסאות החשמל האטומות לאבק ולמים ברמת אטימה IP67 -כלומר: אטימות מוחלטת לאבק ואטימות למים עד לעומק של מטר למשך חצי שעה (זאת אומרת, אם המערכת שלכם מעל פני הים לא תגיעו מצב בו הקופסא תיפגע).


חיבור המערכת הסופי לרשת החשמל יבוצע בידי חשמלאי מוסמך, שאחריו המערכת עוברת בדיקה מקיפה לפני הפעלתה על ידי בודק מוסמך מטעם חברת החשמל.