top of page

מתעניינים במערכת סולארית?

נשמח לעזור!

השאירו פרטים ונהיה איתכם בקשר בקרוב!

הסבר על מכסות סולאריות לשנת 2023 - כל מה שצריך לדעת

בשנת 1998 התקבלה בממשלה החלטה: "לפעול לקידום פיתוח טכנולוגיות לניצול יעיל של אנרגיות חלופיות ועל ידי כך להפחית התלות בדלק מיובא ולהקטין את זיהום הסביבה."


מאז ועד היום עברו הרבה מים בנהר המשק הסולארי.


בשנת 2002, ארבע שנים לאחר קבלת ההחלטה, קבעה ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה כי "יש לעודד את הקמתם והפעלתם של מתקני חשמל ותחנות כוח שפועלות באמצעות אנרגיות מתחדשות על ידי יצרני חשמל פרטיים וחברת החשמל".


בנוסף, נקבעו יעדים להיקף ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות:

בשנת 2007 יופקו לפחות 2% מכלל החשמל המסופק לצרכנים על ידי מתקני אנרגיה מתחדשת.


חודש יוני 2008, אישרה רשות החשמל תקנות ראשוניות שעוסקות בייצור חשמל על ידי מתקנים פוטו וולטאים, רשות החשמל וממשלת ישראל הבינו שהטכנולוגיה החדשה יכולה לייצר שינוי, בדומה לדודי השמש שפעלו מעל ל50 שנה ושינו את גגות הבתים במדינת ישראל.


*מדינת ישראל הבינה שיש צורך בשינוי המערך הקיים וע"מ לעודד את האוכלוסייה בהקמת מתקנים פרטיים ומסחריים לאנרגיה סולארית קבעה מכסות תשלום שחברת החשמל תשלם על כל קילוואט שמייצרת המערכת שעל גג הבית או העסק.

מתוך: תכנית התמריצים למתקנים פוטו-וולטאים ל, קרסקי 2010

המכסה הראשונה שנקבעה בשנת 2008

המכסה הראשונה נקבעה ע"פ חישוב גודל המערכת.


בתחילת התהליך נקבע תעריף של 1.97 ₪ לקוט"ש מוזרם - מ15 עד 50 קוט"ש.

אך המכסה שנקבעה למתקנים מסחריים נגמרה תוך כמה ימים ונקבעה מכסה רק למתקנים פרטיים במחיר 2.04 ש"ח לקוט"ש!


מכיוון שהחשמל נמכר לצרכנים במחיר של כ-0.5 ש"ח לקוט"ש, היה מדובר בסבסוד של כ-1.54 ש"ח לקוט"ש.


(לשם השוואה מחיר שגבוה פי 4 מהמחיר שנקבע במכסה האחרונה בשנת 2018 שהוא 48 אגורות.)

העיקרון הגדול של המכסות הסולאריות עבד, אך כדי לעמוד ביעדים לאנרגיות מתחדשות שהקציבה הממשלה היה צורך בשינוי המערך ותיאום עם חברת חשמל ורשות החשמל שהערימו קשיים על הצרכנים הפרטיים.


חברת חשמל לא ידעה לעמוד מול כמות חיבורי המערכות והעומס שנוצר על מערכות באזורים שונים.