top of page

העתיד של ישראל הוא השמש? - היעדים עד 2030

בשנת 2016 רק 2.5% מייצור החשמל בישראל היה סולארי בשנת 2018 צמחנו כמעט ל-5 % כיום בשנת 2020 היקף היצור באנרגיות המתחדשות עומד על 8%-7% מצריכת החשמל, ועד סוף 2020 ישראל צפויה לעמוד ביעד שהגדירה לעצמה 10%.


כאשר היעד לשנת 2030 נקבע להיות 17% וביוני 2020 יובל שטייניץ שר האנרגיה החליט להציב יעד חדש 30%. מעבר לייצור של כמעט שליש מהחשמל בארץ באמצעות אנרגיה מתחדשת, בעיקר השמש וסכום קטן מאנרגיית רוח.


למרות הגידול והיעדים השאפתניים ישראל נמצאת מאחורי רוב המדינות המפותחות ורחוקה מהממוצע של ה-OECD שהוא 27% מאנרגיות מתחדשות כאשר המדינות המובילות ב-OECD במדד זה (איסלנד, נורבגיה) מגיעות להישגים גדולים פי 10 מאשר ישראל בעוד הן מדינות קרות ומייצרות את החשמל שלהן בעיקר מרוח וחום.


מתוך: פרוייקט של קדמה סולארי בקיסריה בשנת 2020


משרד האנרגיה הבין השנים האחרונות את החשיבות של המעבר לאנרגיות מתחדשות וכדי לעמוד ביעדים שישראל חתמה עליהם בהסכם פריז החלו בעבודה על הגדלת המכסות לייצור, הקלות ברגולציה, הגדלת כמות המכרזים וקיבוע מחיר החשמל ל25 שנים אך כדי להגיע ליעד שהקציבו זה אינו מספיק ולכן החליטו ליישם צעדי מדיניות חדשים כגון:


1) חיוב כל מבנה ממשלתי או ציבורי בעל שטח העולה על 750 מ"ר בהקמת מערכת סולארית על לפחות מחצית משטח הגג.

2) הקמת קרן למתן ערבויות מדינה למימוש הקמת המתקנים (למבנים בבעלות גופים מתוקצבים ונתמכים).

3) מיזם משותף עם מפעל הפיס להקמת 1,200 מערכות PV על גגות מבני ציבור.

4) פטור מהיתר קרינה בלתי מייננת למתקני PV קטנים על גגות.

5) חיזוק מערכת ההולכה לצורך קליטת אנרגיות מתחדשות:

פטור מתוכנית והיתר להקמת תחמ"שים זמניים בתהליכי בניה.

הקמת קו מתח עליון בהליך הרשאה (ללא תכנית והיתר).

6) הארכת התקופה המותרת להקמת מבנה טכני זמני להשנאה והגדלת אספקת החשמל

קידום שיתופי פעולה אזוריים.

למימוש יעדי משק האנרגיה לשנת 2030 צפויה להיות תרומה משמעותית בהפחתת הנזקים הסביבתיים והבריאותיים מזיהום אוויר ופליטות גזי חממה ותועלת כלכלית המתבטאת גם בניצול משאבי הגז הטבעי המקומי. בנוסף, תורמת הפחתת התלות בדלקים מיובאים לביסוס העצמאות אנרגטית למדינת ישראל. ישראל רוצה להוביל את תחום הסולארי ולהראות שהשמש יכולה להיות גם הפתרון להתחממות הגלובלית.


מעוניינים במערכת סולארית ביתית אצלכם בבית? צרו איתנו קשר עוד היום!


bottom of page